Ligy

informácie o súťaži

O nás

Slovenská hokejbalová únia (SHbÚ) je dobrovoľným združením hokejbalových družstiev (oddielov, klubov) s celoslovenskou pôsobnosťou. SHbÚ je samostatným právnym subjektom. Vznikla v roku 1990 pod oficiálnym názvom SHbÚ, ako pokračujúca organizácia po "Ústrednom štábe hokejbalu SÚV SZM" (vznik 1982).
Od roku 1993 je zakladajúcim členom svetovej hokejbalovej federácie (ISBHF - International Street&Ball hockey Federation). SHbÚ je aj členom Konfederácie športových zväzov (KŠZ SR).

Najvyšším orgánom SHbÚ je Rada SHbÚ, ktorá pozostáva zo zástupcov stredísk SHbÚ.

Výkonným orgánom SHbÚ je Výkonný výbor SHbÚ (VV SHbÚ), ktorý pozostáva zo 7 volených členov zo zasadnutia Rady SHbÚ. Volebné obdobie je 4 roky.

Štatutárni zástupcovia SHbÚ, s podpisovým vzorom sú:
- Prezident SHbÚ
- Viceprezident SHbÚ
- Generálny sekretár SHbÚ

Kontakty

Slovenská hokejbalová únia (SHbÚ)

tel./fax: 00421 2 492 492 35, (02/492 492 35)

mobil: 00421 908 75 75 76

e-mail: hokejbal@hokejbal.sk,

web: www.hokejbal.sk

výsledkový servis: http://extraligahokejbal.sportvin.sk/

Adresa:

Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovakia zobraziť mapu
IČO: 00603091
DIČ: 2020887352
Číslo stanov: VVS/1-909/90-97-2, zo dňa 12.11.2008

Bankové spojenie:

Názov účtu: Slovenská hokejbalová únia
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava 172432838/0900
SWIFT: GIBASKBX

Číslo bankového účtu pre dotácie zo štátneho rozpočtu:
Bankové spojenie:
VÚB a.s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava

Číslo účtu: 1785723456/0200