Dôvod kontumácie: V stretnutí 12. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ sa družstvo ŠK Bukovinka Zvolen nedostavilo na stretnutie s družstvom MŠK Spišská Belá, ktoré sa malo hrať dňa 17. 11. 2018 o 13:00 hod. vo Zvolene. Zástupca družstva ŠK Bukovinka Zvolen p. Lvomský Erik deň pred stretnutím túto skutočnosť oznámil predsedovi ŠTK. Komisia na základe hore uvedených skutočností trestá družstvo ŠK Bukovinka Zvolen kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech podľa Súťažného poriadku SHbÚ, Časť IV, čl. 1., odst. 3, 4 a finančnou pokutou 340,- Eur podľa Propozícií SHbE U19+ na ročník 2018/19. Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je do 7 dní od doručenia tejto zápisnice. Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo ŠK Bukovinka Zvolen môže odvolať do 7 dní od doručenia tejto zápisnice.

Doporučenia

Musíš byť prihlásený aby si mohol doporučiť tento obsah.Nástenka


Diváci

Zúčastnia sa: zatiaľ žiadne osoby.
Nezúčastnia sa: zatiaľ žiadne osoby.
Možno sa zúčastnia: zatiaľ žiadne osoby.